Për të bërë një porosi për shërbimet tona të dizajnit në internet, thjesht vizitoni faqen tonë të internetit dhe shfletoni ofertat tona të shërbimeve. Pasi të gjeni paketën që i përshtatet nevojave tuaja, klikoni në butonin "Fillo Tani" dhe do të udhëhiqeni përmes procesit të arkëtimit.