Alventech është ofruesi më i avancuar i softuerit të tregtisë elektronike për bizneset që duan të krijojnë website. Me infrastrukturat e tregtisë elektronike të Alventech, kompanitë mund të krijojnë faqet online dhe të menaxhojnë më lehtë proceset e tyre.