Alventech është një kompani software-sh dhe informatike që u mundëson kompanive të tregtisë elektronike të krijojnë faqet e biznesit online. Ne ofrojmë zgjidhje speciale dhe shërbime dizajni për sektorin e tregtisë elektronike. Alventech bashkëpunon me shumë kompani kombëtare dhe globale.