Alventech ju mbështet gjatë konfigurimit të faqes suaj të tregtisë elektronike duke organizuar trajnime falas për tregtinë elektronike që tregojnë përdorimin e panelit të menaxhimit të ofruar nga Alventech.